Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60870-5-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1997
ČSN EN 60870-5-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

ČSN EN 60870-5-1

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.00 €
Označení normy:ČSN EN 60870-5-1
Třídící znak:334650
Počet stran:40
Vydáno:01.06.1997
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:21625
DESCRIPTION

ČSN EN 60870-5-1

Norma je identická s EN 60870-5-1:1993. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 870-5-1:1990 schválil CENELEC bez modifikací jako evropskou normu. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tato norma se týká asynchronního přenosu dat s poloduplexními linkovými protokoly, pracujícími při přenosech zpráv s rozměrem okna 1. Specifikuje základní požadavky pro služby poskytované linkovou a fyzickou vrstvou, v aplikacích dálkového ovládání. Především stanovuje normy pro kódování, formátování a synchronizaci datových formátů s proměnnými a pevnými délkami, které splňují požadavky předepsané nenarušitelnosti dat. ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) byla vydána v červnu 1997.