Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2000
ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

ČSN EN 60870-5-102

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.55 €
Označení normy:ČSN EN 60870-5-102
Třídící znak:334650
Počet stran:52
Vydáno:01.08.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:58402
DESCRIPTION

ČSN EN 60870-5-102

Účelem tohoto oddílu IEC 870-5 je normalizovat přenos integrovaných součtových hodnot vyjadřujících množství elektrické energie přenesené mezi energetickými společnostmi, nebo mezi energetickou společností a nezávislými výrobci po sítích zvn, vvn, nebo vn, jako součásti funkce EMS (energy management systems - systémů řízení elektrické energie). Tento oddíl se netýká sítí nízkého napětí (nn), ani vlastního rozhraní s měřiči spotřeby elektrické energie (elektroměry). Obecně jsou hodnoty integrovaných součtů přenášeny v periodických intervalech pro aktualizaci elektrické energie vyměňované mezi společnostmi, nebo mezi velkoodběrateli a společnostmi. Periodicky přijaté informace se používají k účelům kontroly a řízení rozvodu elektrické energie v rozsáhlých sítích. Definovaný protokol přenosu dat specifikuje konkrétní způsob zabezpečení před poškozením aplikačních dat přenášených od zdroje do místa určení. Je potřebné zajistit zvýšenou integritu dat, neboť na správném přenosu této informace může záviset účtování výměny (elektrické energie). Normy specifikované v tomto oddílu IEC 870-5 jsou kompatibilní s normami definovanými v IEC 870-5-1 až IEC 870-5-5 (viz kapitola 2).