Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 61109 - Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria
Vydáno: 01.06.2009
ČSN EN 61109 - Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

ČSN EN 61109

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.73 €
S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN IEC 1109 (34 8120) z ledna 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61109
Třídící znak:348120
Počet stran:28
Vydáno:01.06.2009
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:83489
DESCRIPTION

ČSN EN 61109

Tato mezinárodní norma platí pro kompozitní závěsné a kotevní izolátory skládající se z válcového, izolačního pevného jádra nesoucího zatížení, které je vyrobeno z vláken - obvykle skelných - zalitých v pryskyřičné bázi pláště (vně izolačního jádra) vyrobeného z polymerového materiálu a koncových armatur trvale spojených s izolačním jádrem. Kompozitní izolátory, které zahrnuje tato norma jsou určeny pro použití jako závěsné nebo kotevní izolátory vedení, ale musí být poznamenáno, že tyto izolátory mohou být příležitostně vystaveny tlaku nebo ohybu, například, jsou-li použity jako fázové rozpěrky. Tato norma může být částečně použita pro hybridní kompozitní izolátory, u kterých je jádro vyrobeno z homogenních materiálů (porcelán, pryskyřice) viz kapitola 8. Norma zahrnuje definice používaných termínů, předepisuje zkušební metody a přejímací kriteria. Tato norma se nezabývá požadavky na výběr izolátorů pro specifické provozní podmínky.