Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 61325 - Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria
Vydáno: 01.06.1998
ČSN EN 61325 - Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

ČSN EN 61325

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro stejnosměrné systémy - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.37 €
Označení normy:ČSN EN 61325
Třídící znak:348121
Počet stran:48
Vydáno:01.06.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:52261
DESCRIPTION

ČSN EN 61325

Tato mezinárodní norma platí pro závěsné izolátory z keramické hmoty nebo skla určené pro venkovní přenosová vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V. Neplatí pro kompozitní izolátory. Platnost této normy pro izolátory užívané pro stejnosměrné napětí k jinému účelu se ponechává příslušným technickým komisím. Tato norma stanoví: - charakteristiky izolátorů; - podmínky, za kterých musí být ověřovány předepsané hodnoty těchto charakteristik; - přejímací kritéria. Stanoví základní charakteristické zkoušky podobně jako IEC 383-1. Bylo zjištěno, že je nutno provádět některé dodatečné zkoušky, aby se zabezpečilo uspokojivé dlouhodobé chování izolátorů pro stejnosměrné napětí. Tyto dodatečné zkoušky se zatím týkají jen talířových izolátorů. S ohledem na nedostatek spolehlivých údajů o chování tyčových izolátorů na stejnosměrných vedeních není nyní možné stanovit nebo uplatnit pro tyto izolátory zvláštní zkoušky zaměřené na stejnosměrné napětí. Tato norma neobsahuje požadavky nebo zvláštní zkoušky zaměřené na volbu izolátorů pro zvláštní provozní podmínky (např. stárnutí vznikající za zvláštních provozních podmínek). POZNÁMKY 1 Tato norma neobsahuje zkoušky radiového rušení, zkoušky umělým znečištěním nebo zkoušky na sestavách izolátorů. Tyto body a některé odpovídající zkušební metody jsou zpracovány v těchto publikacích IEC: IEC 383-2, IEC 437 a IEC 1245. 2 Mnohé z požadavků a zkoušek v této normě se vztahují na izolátory určené pro stejnosměrnou trakci, avšak mohou být vyžadovány zkoušky jiné. Je možné se odvolat na IEC 383-1.