Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 62271-212 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)
Vydáno: 01.02.2019
ČSN EN 62271-212 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

ČSN EN 62271-212

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
25.55 €
Buy including changes
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (35 7192) z dubna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-08-03. S účinností od 2019-11-30 se nahrazuje ČSN EN 50532 (35 7181) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 62271-212
Třídící znak:357192
Počet stran:72
Vydáno:01.02.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506423
DESCRIPTION

ČSN EN 62271-212

Tato část souboru norem stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody řádně propojených sestav hlavních elektrických funkčních jednotek distribuční transformovny vn/nn střídavého proudu na jmenovitá napětí na vysokonapěťové straně nad 1 kV do 52 kV včetně pro provozní kmitočet 50 Hz nebo 60 Hz. Tato rozvodná zařízení jsou k síti připojená kabelem a jsou určena pro montáž do uzavřené elektrické provozovny vnitřního nebo venkovního provedení. Kompaktní rozvodné zařízení pro distribuční elektrické stanice (CEADS) definované v této normě je konstruováno a zkoušeno jako jeden výrobek s jedním výrobním číslem a jedním souborem dokumentace. Typické funkce CEADS jsou následující: provozní spínací a řídicí funkce na vysokonapěťové straně; ochrana transformátorové funkční jednotky vn/nn; transformace vn/nn; provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťových odbočkách. Příslušná ustanovení této normy však lze aplikovat i pro zařízení, kde nejsou použity všechny výše uvedené funkce (např. pro zařízení sestávající pouze z transformace vn/nn a z provozní spínací, řídicí a ochranné funkce v nízkonapěťové odbočce, nebo zařízení, které nemá provozní spínací, řídicí funkci u vysokonapěťového(vých) obvodu(ů)).