Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 869+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2009
ČSN EN 869+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

ČSN EN 869+A1

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.26 €
Označení normy:ČSN EN 869+A1
Třídící znak:046510
Počet stran:44
Vydáno:01.11.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84377
DESCRIPTION

ČSN EN 869+A1

Norma platí pro stroje na lití kovu pod tlakem a na jejich rozhraní s následujícími přídavnými zařízeními: formou: tavicími, udržovacími a dávkovacími pecemi (viz EN 746-1), dávkovacími zařízeními kovu, vkládacími a vyjímacími zařízeními, nastříkávacími zařízeními a výměníkem tepla pro formu. Tato přídavná zařízení nejsou sama o sobě zahrnuta. Norma předpokládá, že zařízení budou ovládána a udržována kvalifikovanými osobami. Norma stanovuje bezpečnostní požadavky na jednotky na lití kovu pod tlakem. Nejsou zahrnuta další rizika, která vznikají při odlévání materiálu. Norma neplatí pro nízkotlaké licí stroje a/nebo stroje na kokilové lití. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se vztahují na tlakové licí stroje, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek nesprávného použití, které je rozumně předvídatelné výrobcem. Norma uvádí požadavky, které musí být splněny výrobcem tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a předmětů během dopravy, uvedení do provozu, vyřazení z provozu a údržby, a také v případě předvídatelných poruch nebo selhání, které se mohou vyskytnout v zařízení. Příslušná strojní zařízení a rozsah zahrnutých nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí je uveden v předmětu tohoto dokumentu. Pro stroje, které byly konstruovány a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C platí, že pokud se ustanovení této normy typu C odlišují od ustanovení, která jsou stanovena v normách typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem. Tento dokument neplatí pro jednotky/strojní zařízení na lití kovu pod tlakem, které byly vyrobené před datem vydání EN.