Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 10326-1 - Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky
Vydáno: 01.05.2017
ČSN EN ISO 10326-1 - Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN ISO 10326-1

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.38 €
Označení normy:ČSN EN ISO 10326-1
Třídící znak:011415
Počet stran:28
Vydáno:01.05.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:502408
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 10326-1

Tento dokument stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušení přenosu vibrací vozidlovým sedadlem na sedící osobu. Tyto metody měření a analýzy umožňují pro ekvivalentní sedadla porovnávat výsledky zkoušek z různých laboratoří. Stanovuje zkušební metodu, požadavky na přístroje, metodu posuzování měření a způsob uvádění výsledku zkoušky. Tento dokument platí pro specifické laboratorní zkoušky sedadel, při kterých se hodnotí přenos vibrací na sedící osoby z jakéhokoliv typu sedadla použitého ve vozidlech a mobilních terénních strojních zařízeních. V aplikačních normách pro specifická vozidla se na tento dokument odkazuje při definování zkušebních vstupních vibrací, které jsou typické pro vibrační charakteristiky typu nebo třídy vozidla nebo strojního zařízení, do něhož má být sedadlo zabudováno.