Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 11681-1 - Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2012
ČSN EN ISO 11681-1 - Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

ČSN EN ISO 11681-1

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.75 €
Označení normy:ČSN EN ISO 11681-1
Třídící znak:470195
Počet stran:28
Vydáno:01.08.2012
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:91226
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 11681-1

Tato část ISO 11681 stanovuje bezpečnostní požadavky a opatření pro jejich ověřování pro návrh a konstrukci přenosných ručních motorových pil se spalovacím motorem určených pro použití na lesnické práce pouze jedním pracovníkem, osobami s pravou rukou na zadní rukojeti a s levou rukou na přední rukojeti, které přečetly a porozuměly bezpečnostním požadavkům poskytnutým v návodu k používání a které používají osobní ochranné prostředky (personal protective equipment; PPE). Stanovuje metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z používání těchto strojů a druh informací pro bezpečnou pracovní praxi poskytnutých výrobcem. Tato část ISO 11681 řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události s výjimkou zpětného vrhu a vyváženosti u strojů se zdvihovým objemem motoru větším než 80 cm3 příslušné pro tyto stroje, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného použití, které je rozumně předvídatelné výrobcem. Tato část ISO 11681 platí pro řetězové pily vyrobené po datu vydání této normy.