V týdnu od 03. - 09. 03. 2023 bude provoz prodejny omezen z důvodu rekonstrukce. Pro návštěvu volejte +420 377 387 684. Provoz e-shopu bude fungovat bez omezení.

 

Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2016
ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14001

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
23.18 €
Označení normy:ČSN EN ISO 14001
Třídící znak:010901
Počet stran:60
Vydáno:01.02.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99312
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 14001

Tato norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Norma je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, který přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosáhnout zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro organizaci a její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvýšení environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností, plnění environmentálních cílů. Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.