Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 15193 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2009
ČSN EN ISO 15193 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

ČSN EN ISO 15193

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Požadavky na obsah a prezentaci referenčních postupů měření

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.16 €
Označení normy:ČSN EN ISO 15193
Třídící znak:857012
Počet stran:24
Vydáno:01.12.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84764
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 15193

Norma uvádí formální a obsahové požadavky na referenční postupy měření. Ty jsou nutné pro získání použitelných a spolehlivých výsledků měření při službách rutinních zdravotnických laboratoří, ale i ve vědě, výzkumu a technice. Prostřednictví referenčních postupů měření se zajišťuje srovnatelnost výsledků a jejich návaznost na jednotky meření, etalony a postupy měření vyšší metrologické úrovně. Obsah normy je rozdělen do 4 kapitol a obsahuje 2 informativní přílohy, z nichž první se zabývá referenčními postupy pro jiné než diferenciální a racionální veličiny a druhá uvádí vzájemný vztah mezi touto normou a Směrnicí EU 98/79/EC. Norma nahrazuje ČSN EN 12286 z února 2000.