Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 3457 - Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2009
ČSN EN ISO 3457 - Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

ČSN EN ISO 3457

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
9.52 €
Označení normy:ČSN EN ISO 3457
Třídící znak:277523
Počet stran:20
Vydáno:01.07.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83650
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 3457

Tato mezinárodní norma definuje základní termíny a specifikuje požadavky na ochranné kryty a charakteristiky ochranných krytů, požadavky na jiné prostředky a charakteristiky jiných prostředků pro ochranu osob před mechanickými, tekutinovými nebo tepelnými nebezpečími přidruženými k provozu a běžné údržbě strojů pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165, když jsou používány tak, jak to stanovil výrobce. V této mezinárodní normě jsou uvedeny požadavky na provedení ochranných krytů a jiných prostředků, které chrání osoby před neúmyslným kontakty s obecnými mechanickými, tekutinovými nebo tepelnými nebezpečími na strojích pro zemní práce v průběhu normálního provozu stroje a běžné údržby. Do této normy jsou zahrnuty vztahy mezi vzdáleností oddělující ochranný kryt od nebezpečné součásti a velikostí otvoru v ochranném krytu, které vycházejí z antropometrických údajů. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.