Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 3471 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2008
ČSN EN ISO 3471 - Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

ČSN EN ISO 3471

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.27 €
Označení normy:ČSN EN ISO 3471
Třídící znak:277535
Počet stran:40
Vydáno:01.12.2008
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:82478
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 3471

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení pro kovové ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS) pro stroje pro zemní práce, stejně jako konzistentní a reprodukovatelné prostředky vyhodnocování shody s těmito požadavky pomocí laboratorních zkoušek používajících statické zatížení na reprezentativním vzorku. Tato evropská norma platí pro ROPS určenou pro následující mobilní stroje se sedící obsluhou, jak jsou definovány v ISO 6165, s hmotností rovnou nebo větší než 700 kg: - dozer; - nakladač; - rýpadlo-nakladač; - dampr; - pokladač potrubí; - tahačová část (přední pohonná část) kombinovaných strojů (např. traktorový skrejpr, dampr s kloubovým rámem); - grejdr; - kompaktor odpadu; - válec; - rýhovač. Tato evropská norma se nevztahuje na sedadla instruktora nebo přídavná sedadla pro ovládání příslušenství. Tento dokument se nevztahuje na konstrukce, které byly vyrobeny před datem vydání této normy CEN. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.