Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO/IEC 15419 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2011
ČSN EN ISO/IEC 15419 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

ČSN EN ISO/IEC 15419

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Číslicové zobrazení a zkoušení výkonu tisku čárového kódu

Format
Availability
Price and currency
Anglicky Hardcopy
In stock
18.27 €
Označení normy:ČSN EN ISO/IEC 15419
Třídící znak:977118
Počet stran:44
Vydáno:01.02.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87568
DESCRIPTION

ČSN EN ISO/IEC 15419

Tato mezinárodní norma popisuje charakteristické vlastnosti čárových kódů a vymezuje kategorie systémů digitálního zobrazení čárových kódů, identifikuje atributy každého systému, které se požadují pro kontrolu, a stanovuje minimální požadavky na tyto atributy. Norma stanovuje zkušební metody pro posuzování shody těchto atributů s touto mezinárodní normou. Je určena k použití ve spojení s mezinárodními normami, které podrobně uvádí metodiku pro hodnocení kvality symbolu čárového kódu, jako je ISO/IEC 15416. Tato norma se nevztahuje na předlohy čárových kódů, pro které platí ISO/IEC 15421. Technologie čárových kódů je založena na rozpoznávání vzorů zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů. Pravidla stanovující převod znaků do čar a mezer jsou označována jako specifikace symboliky. Výrobci zařízení pro práci s čárovými kódy, výrobci zabývající se tiskem symbolů čárového kódu a uživatelé techniky založené na čárových kódech potřebují veřejně dostupné specifikace normalizovaných zkušebních předpisů, které se týkají systémů číslicového zobrazení čárových kódů, aby mohli ručit za přesnost a konzistenci výkonnosti těchto systémů. Tato mezinárodní norma se zaměřuje na formulaci obecných zásad pro řízení generující funkce pro zobrazení čárového kódu v každé z těchto složek a je doplněna dalšími specifickými detaily, které jsou vhodné pro určité hlavní kategorie programového a strojového vybavení.