Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO/IEC 19762-1 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2013
ČSN EN ISO/IEC 19762-1 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

ČSN EN ISO/IEC 19762-1

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.34 €
Označení normy:ČSN EN ISO/IEC 19762-1
Třídící znak:977126
Počet stran:44
Vydáno:01.06.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92783
DESCRIPTION

ČSN EN ISO/IEC 19762-1

ČSN ISO/IEC 19762-1 ISO/IEC 19762 sestává z následujících částí pod jednotným názvem Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník: Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC Část 2: Opticky čitelná média (ORM) Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID) Část 4: Obecné termíny týkající se radiokomunikací Část 5: Lokalizační (adresní) systémy Tato část ISO/IEC 19762-1 poskytuje termíny a definice jedinečné pro opticky čitelná média (ORM) v oblasti automatické identifikace a techniky sběru dat. Tato část ISO/IEC 19762-1 poskytuje obecné termíny a definice v oblasti automatické identifikace a techniky sběru dat, které jsou blíže rozvedeny v dalších specializovaných částech věnovaných různým technickým oborům a dále důležité termíny, které budou využívány laickým uživatelem při komunikaci se specialisty o věcech týkajících se automatické identifikace a sběru dat.