Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN ISO/IEC 15420 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2012
ČSN ISO/IEC 15420 - Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC

ČSN ISO/IEC 15420

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Specifikace symboliky čárového kódu - EAN/UPC

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.27 €
Označení normy:ČSN ISO/IEC 15420
Třídící znak:977108
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:90313
DESCRIPTION

ČSN ISO/IEC 15420

Technologie čárových kódů je založena na rozpoznávání algoritmů zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů. Existuje řada způsobů zakódování informací do čárového kódu, známých jako symboliky. Jednou takovou symbolikou je EAN/UPC. Pravidla stanovující převod znaků do čar a mezer a další základní vlastnosti každé symboliky jsou označována jako specifikace symboliky. Specifikace symbolik byly dříve vyvíjeny a zveřejňovány řadou organizací, což v určitých případech vedlo k rozporným požadavkům pro určité symboliky. Tato mezinárodní norma slouží jako normativní odkaz ve "Všeobecných specifikacích GS1". Správa číselné soustavy prostřednictvím GS1 zabezpečuje, že identifikační kódy přidělené k jednotlivým položkám jsou celosvětově jedinečné a stanovené shodným způsobem. Hlavní výhodou pro uživatele Systému GS1 je využitelnost jedinečně definovaných identifikačních kódů pro použití v jejich obchodních transakcích. V příloze C je uveden celkový pohled na Systém GS1. POZNÁMKA: GS1 je celosvětová asociace zahrnující organizace dříve známé jako EAN International a Uniform Code Council, UCC. Výrobci zařízení pro označování čárovým kódem a uživatelé technologií čárového kódu potřebují veřejně dostupné normalizované specifikace symbolik, na které se mohou odkázat při vývoji zařízení a programového vybavení počítače (softwaru).