Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN P 73 4450-1 - Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky
Vydáno: 01.11.2013
ČSN P 73 4450-1 - Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

ČSN P 73 4450-1

Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.54 €
Označení normy:ČSN P 73 4450-1
Třídící znak:734450
Počet stran:20
Vydáno:01.11.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:94069
DESCRIPTION

ČSN P 73 4450-1

Tato norma stanovuje obecné požadavky na systém fyzické ochrany prvku kritické infrastruktury pro minimalizaci dopadu antropogenních hrozeb, včetně teroristického útoku. Tato norma je určena pro subjekty kritické infrastruktury, orgány státní správy a samosprávy a poskytovatele bezpečnostních služeb. Pro ostatní uživatele může být norma metodickým návodem pro zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany prvků kritické infrastruktury. Tato předběžná česká technická norma je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace. Tato norma je první částí souboru norem pro fyzickou ochranu prvku kritické infrastruktury. Další části souboru budou specifické pro prvky kritické infrastruktury těchto odvětví: energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby, veřejná správa.