Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN P CEN/TS 115-4 - Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2021

ČSN P CEN/TS 115-4

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
30.69 €
Označení normy:ČSN P CEN/TS 115-4
Třídící znak:274802
Počet stran:76
Vydáno:01.07.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:512438
DESCRIPTION

ČSN P CEN/TS 115-4

Tento dokument je souhrnem interpretací, vztahujících se k souboru norem EN 115. Tento dokument shrnuje interpretace k EN 115-1:2008+A1:2010 a EN 115-1:2017. Interpretace k dalším normám souboru norem EN 115 budou doplněny, až budou k dispozici. Cílem interpretací je zdokonalit porozumění článkům, na které se vztahují, a usnadnit tak jednotné chápání mezi výrobci, dodavateli výtahů, notifikovanými orgány, inspekčními orgány a národními úřady. Interpretace nemají stejný status jako normy, na které se vztahují. Avšak použití interpretací by mělo zainteresovaným stranám poskytnout jistotu, že příslušná norma nebyla špatně uplatněna.