Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>TNI 12 7095 - Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2020
TNI 12 7095 - Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

TNI 12 7095

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
22.37 €
Označení normy:TNI 12 7095
Třídící znak:127095
Počet stran:56
Vydáno:01.07.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510467
DESCRIPTION

TNI 12 7095

TNI 12 709 Tato technická normalizační informace slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určena zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze ji však využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení. Dokument rozlišuje obytné, pobytové, pracovní výrobní a nevýrobní prostory pro pobyt osob a prostory pro krátkodobý pobyt a zahrnuje popis prostředků a opatření pro zajištění potřebného větrání v takových prostorech. TNI je dále doplněna přílohami s popisem větracích systémů pro obytné budovy a školy, bilančními výpočty a dále příklady řešení větrání obytných budov. Tato TNI je určena všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní. Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.