Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>TNI CEN/TR 15126 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů
Vydáno: 01.04.2008
TNI CEN/TR 15126 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

TNI CEN/TR 15126

Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.47 €
Označení normy:TNI CEN/TR 15126
Třídící znak:758087
Počet stran:24
Vydáno:01.04.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:80779
DESCRIPTION

TNI CEN/TR 15126

Tato technická zpráva uvádí jednu z řady možností nakládání s kaly a popisuje správnou praxi skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů, pokud to národní předpisy povolují. Tento dokument platí pro kaly popsané v předmětu norem CEN/TC 308, tj. pocházející výslovně z: - úpravy přívalových dešťových vod; - žump a septiků; - městských stokových sítí; - čistíren městských odpadních vod; - čištění průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám; - úpraven vody; - vodovodních sítí; ale s vyloučením nebezpečných kalů z průmyslu. Ale s vyloučením nebezpečných kalů z průmyslu.