Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>TNI ISO/TR 17384 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2011

TNI ISO/TR 17384

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

Format
Availability
Price and currency
Anglicky Hardcopy
In stock
15.46 €
Označení normy:TNI ISO/TR 17384
Třídící znak:300643
Počet stran:36
Vydáno:01.08.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88697
DESCRIPTION

TNI ISO/TR 17384

Interaktivní CDRG systémy (centrálně řízené navádění po trase) poskytují řidiči doporučení k dosažení cíle trasy. Doporučená trasa je zaslána jako objekt trasy, který je využitelný ke znázornění trasy na navigační mapě nebo k vytvoření směrově orientovaných instrukcí. Tento doporučený postup nicméně popisuje jen přenášené informace jako je objekt trasy, který je vyžadován pro CDRG. Jak je přenesená informace využita v palubním systému, je ponecháno na vývojáři vozidlové jednotky. S ohledem na skutečnost, že v některých zemích jsou interaktivní CDRG systémy vyvíjeny a implementovány s využitím radiomajáků či celulárních telefonních technologií, uvědomují si autoři technické zprávy potřebu normalizace souboru zpráv pro interaktivní CDRG systémy. Pomocí normalizované interaktivní CDRG sady zpráv bude řidič schopen získat službu na téže vozidlové jednotce bez ohledu na to, která oblast CDRG služeb byla do vozidlové jednotky vložena. Nápověda k pochopení funkčních a technických aspektů interaktivního CDRG systému a příkladů implementace takového systému, je uvedena v příloze A. Tato technická zpráva popisuje obsah a formát zpráv pro bezdrátové rozhraní mezi infrastrukturou a vozidlovou jednotkou v interaktivním CDRG systému. Předmět této technické zprávy jsou požadavky na sady zpráv pro bezdrátové rozhraní. Sada zpráv, využívající bezdrátové rozhraní pro informace navádění po trase v interaktivním CDRG systému, se v této technické zprávě vztahuje jak na vozidla vybavená palubní mapovou databází, tak na vozidla, jež mapovou databází vybavena nejsou (to jest ta vozidla, jež jsou vybavena zjednodušeným grafickým výstupem a/nebo funkcemi pro zobrazení textové zprávy). Tato technická zpráva zahrnuje přenosová média nezávislých systémů. V této technické zprávě jsou vzaty v úvahu CDRG systémy využívající jak celulární telefonní síť, tak radiomajáky. Velikost každé zprávy je definována vzhledem k "Požadavkům na sady zpráv komunikačních zařízení vozidlových navigačních systémů" Při použití této technické zprávy, která je doporučeným postupem pro implementaci libovolného CDRG systému, jsou jakékoliv hodnoty, menší než definované velikosti kontrolních hodnot, povolené.