Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.1.2017

TPG 70201

TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
28.64 €
Buy including changes
Označení normy:TPG 70201
Vydáno:1.1.2017
DESCRIPTION

Plynovody a přípojky z polyetylenu

Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro projektování, stavbu a zkoušení plynovodů a přípojek z polyetylenu, jejichž výstavba nebo obnova je prováděna výkopovými nebo bezvýkopovými technologiemi. Dále tato pravidla stanovují jednotné standardní podmínky, za kterých je možno bezpečně a spolehlivě provádět opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003, TPG 702 03 schválená 4. 5. 2005 a TPG 921 01 schválená 11. 12. 2001.

 

Změny proti předchozím TPG

Technická pravidla byla změněna s ohledem na poznatky při výstavbě, opravách a obnově plynovodů a přípojek z polyetylenu. Do těchto pravidel byly zpracovány technické požadavky na provádění spojů plynovodů a přípojek z polyetylenu, včetně napojování kompletačních prvků. Rovněž byly aktualizovány požadavky na odbornou způsobilost svářečského personálu. Dále byla tato pravidla rozšířena o podmínky provádění oprav plynovodů a přípojek z polyetylenu a postupů provedení jednotlivých metod oprav, včetně způsobů bezpečného odstavení opravované části potrubí z provozu.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Související produkty

TPG 70024

01.09.2017
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
5.91 €
Změny norem
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
8.28 €