Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2014
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0830

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.05 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 06 0830
Třídící znak:060830
Počet stran:24
Vydáno:01.08.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95776
DESCRIPTION

ČSN 06 0830

Tato norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách (dále jen zabezpečovací zařízení): a) parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího dovoleného přetlaku 50 kPa; b) tepelných vodních soustav s nejvyšší dovolenou teplotou do 110 °C s kotli a výměníky; c) ohřívačů vody samostatných nebo připojených k tepelné soustavě ohřívající vodu teplem přenášeným teplo-nosnou látkou s přihlédnutím k ČSN EN 806-2. Zařízení, jejichž projektová dokumentace pro provádění stavby byla schválena před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace těchto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opravách však musí být upravena podle této normy. Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj: a) vestavěných ohřívačů vody v teplovodních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245; b) plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246. Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný, než uvádí ČSN EN 12828, je nutno toto řešení odůvodnit.
Související produkty
Česky Hardcopy
In stock
18.07 €
Změny norem