Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2022
ČSN 07 8304 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 07 8304

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.14 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 07 8304
Třídící znak:078304
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514526
DESCRIPTION

ČSN 07 8304

Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízení souvisící s tímto provozem a také pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. Dále tato norma platí pro umístění a provozování nádob na plyny v laboratořích, jejich příručních skladech a pro zásobní nádoby plynů v laboratořích, školských, vědeckých, zkušebních a výzkumných laboratořích a zdravotnických a veterinárních zařízeních. Tato norma neplatí pro - nádoby na plyny používané jako části strojů, např. vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory apod.; - nádoby na plyny o vodní objemu do 0,22 litru; - nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, např. kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, např. oxid uhličitý, ethen; - nádoby a zařízení na propan, butan a jejich směsi v případech, kdy problematiku řeší ČSN EN 417, ČSN 38 6462, popř. jiné citované dokumenty; - hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech v případech, kdy problematiku řeší ČSN 75 5050, část 1 až 3; - trvale zabudované nádoby na plynná paliva k pohonu spalovacích motorů silničních motorových vozidel.
Související produkty
Česky Hardcopy
In stock
18.14 €
Česky Hardcopy
In stock
9.45 €
Česky Hardcopy
In stock
14.11 €

TPG 70401

01.08.2013
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
40.30 €