Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Vydáno: 01.09.2005
ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

ČSN EN 12766-2

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.33 €
Označení normy:ČSN EN 12766-2
Třídící znak:656205
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:74049
DESCRIPTION

ČSN EN 12766-2

Norma je českou verzí evropské normy EN 12766-2:2001. Uvádí dva postupy výpočtu ("metodu A" a "metodu B") obsahu PCB. Metoda se používá pro nové, upotřebené a upravené (např. dechlorované) ropné výrobky včetně syntetických mazacích olejů, směsí rostlinných olejů a oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadů. V normě jsou uvedeny odkazy na EN normy. Dále je tam uveden výpočet hodnot přesnosti, shodnost a zkušební protokol. V příloze je chromatogram zkušební směsi a tabulky se seznamem kongenerů, retenčních časů a relativních faktorů odezvy a také eluční pořadí PCB kongenerů.