Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Vydáno: 01.09.2005
ČSN EN 12766-2 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

ČSN EN 12766-2

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 12766-2
Třídící znak:656205
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:74049
Popis

ČSN EN 12766-2

Norma je českou verzí evropské normy EN 12766-2:2001. Uvádí dva postupy výpočtu ("metodu A" a "metodu B") obsahu PCB. Metoda se používá pro nové, upotřebené a upravené (např. dechlorované) ropné výrobky včetně syntetických mazacích olejů, směsí rostlinných olejů a oleje vhodně regenerované z jiných materiálů, např. z odpadů. V normě jsou uvedeny odkazy na EN normy. Dále je tam uveden výpočet hodnot přesnosti, shodnost a zkušební protokol. V příloze je chromatogram zkušební směsi a tabulky se seznamem kongenerů, retenčních časů a relativních faktorů odezvy a také eluční pořadí PCB kongenerů.