Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Vydáno: 01.07.2002
ČSN EN 806-1 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-1

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
13.16 €
S účinností od 2005-01-01 se touto normou částečně nahrazuje ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotních instalací z února 1994 (7/2002)
Označení normy:ČSN EN 806-1
Třídící znak:736660
Počet stran:36
Vydáno:01.07.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:64015
DESCRIPTION

ČSN EN 806-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-1:2000 včetně změny EN 806-1:2000/A1:2001. Evropská norma EN 806-1:2000 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Navrhování, Část 3: Dimenzování, Část 4: Montáž a Část 5: Provoz a údržba. Tato první část normy stanoví požadavky a uvádí doporučení pro návrh, instalaci, úpravu, zkoušení, údržbu a provoz vnitřních vodovodů pro rozvod pitné vody a pro určité účely potrubí mimo budovy, např. v areálech. Zahrnuje systém trubek, armatury a připojená zařízení, instalovaná pro zásobování pitnou vodou. Pokud je v rámci vlastního areálu soukromé zásobování pitnou vodou, pokrývá rozsah této normy rovněž potrubní rozvod od místa vstupu z tohoto soukromého zdroje zásobování vodou. Rozsah použití této normy končí u nejvzdálenějšího odběrného místa vnitřního vodovodu pitné vody, v tomto místě musí být vzduchová mezera (např. na výtokové armatuře) nebo ochranné zařízení (např. na výtokové armatuře s připojovací hadicí). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Účel normy, kapitolu 4 - Odborná způsobilost a povinnost při navrhování, provádění a provozu vnitřního vodovodu, kapitolu 5 - Termíny a definice a kapitolu 6 - Grafické značky a zkratky. ČSN EN 806-1 (73 6660) byla vydána v červenci 2002. S účinností od 1.1. 2005 se touto normou částečně nahrazuje ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotnických instalací z února 1994.