Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky
Vydáno: 01.02.2016
ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9001

Systémy managementu kvality - Požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.37 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN EN ISO 9001
Třídící znak:010321
Počet stran:48
Vydáno:01.02.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99316
DESCRIPTION

ČSN EN ISO 9001

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.
Změny norem
Česky Hardcopy
In stock
0.00 €