Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>Czech Gas Standards

Czech Gas Standards

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
TPG 92023
Vydáno: 18.12.2020
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
12.86 €
TPG 900 01
Vydáno: 01. 04. 2014
TPG 900 01 - Názvosloví a zkratky v plynárenství
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
6.51 €
TPG 70005
Vydáno: 01.09.2013
TPG 700 05 - Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
8.44 €
TPG 70003
Vydáno: 04.02.2022
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
12.02 €
TPG 60901 - Změna 1
Vydáno: 2017
TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
5.42 €
TPG 91301 - Změna 1
Vydáno: 31.10.2018
TPG 913 01 - Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
2.65 €
TPG 92025 - Změna 1
Vydáno: 1.6.2013
TPG 920 25 - Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
2.17 €
TPG 92705 - Změna 1
Vydáno: 14.11.2002
TPG 927 05 - Kurzy pro svařování a lepení plastů
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
0.72 €
TPG 30403
Vydáno: 19.5.2020
TPG 304 03 - Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
11.49 €
TPG 40201
Vydáno: 1.1.2002
TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
13.86 €
TPG 70002
Vydáno: 1.9.2016
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
51.03 €
TPG 70024
Vydáno: 01.09.2017
TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
Česky Hardcopy
dodání 3-5 dní
6.35 €