Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>Czech Gas Standards

Czech Gas Standards

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
TPG 98302
Vydáno: 9.3.2016
TPG 983 02 - Plynové hospodářství bioplynových stanic
Česky Hardcopy
Dodání 10 - 14 dní
28.57 €
TPG 959 01
Vydáno: 13.12.2017
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu
Česky Hardcopy
Dodání 10 - 14 dní
11.29 €
TPG 92023
Vydáno: 1.12.2010
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
Česky Hardcopy
Dodání 10 - 14 dní
14.51 €
TPG 91802
Vydáno: 1.3.2009
TPG 918 02 - Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení.
Česky Hardcopy
In stock
6.89 €
TIN 70212
Vydáno: 01.02.2019
TIN 702 12
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
19.50 €
TPG 900 01
Vydáno: 01. 04. 2014
TPG 900 01 - Názvosloví a zkratky v plynárenství
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
7.35 €
TPG 982 03
Vydáno: 01.12.2014
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
Česky Hardcopy
Dodání 10 - 14 dní
7.98 €
TPG 98202
Vydáno: 01.09.2015
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TPG 70005
Vydáno: 01.09.2013
TPG 700 05 - Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
9.07 €
TPG 70004
Vydáno: 01.09.2013
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
23.03 €
TPG 70003
Vydáno: 26.07.2017
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
20.18 €
TPG 702 07
Vydáno: 01.09.2017
TPG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
Česky Hardcopy
dodání 10 - 14 dní
31.65 €