Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2000
ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

ČSN EN 12063

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
715 Kč
Označení normy:ČSN EN 12063
Třídící znak:731041
Počet stran:76
Vydáno:01.03.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:58341
Popis

ČSN EN 12063

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12063:1999. Evropská norma EN 12063:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky, doporučení a informace týkající se provádění trvalých nebo dočasných konstrukcí štětových stěn odpovídajících článku 2.4 ENV 1991-1:1994. (v ČR zavedena jako ČSN P ENV 1991-1 (73 0035)) a dále týkající se manipulace se zařízením a materiálem. Nestanovuje požadavky a doporučení k instalaci specifických částí konstrukce, jako je kotvení a piloty, které jsou zahrnuty v jiných normách. Norma platí pouze pro ocelové štětové stěny, kombinované stěny a stěny z dřevěných štětovic. Složené konstrukce jako např. záporové stěny a štětové stěny v kombinaci se stříkaným betonem nejsou předmětem této normy. Za pozornost stojí ustanovení usměrňující ochranu zdraví jak podle mezinárodních, tak také národních předpisů. Konkrétně např. v kapitole 11 - Zvláštní požadavky, tyto články: 11.1.1 - Bezpečnost práce: Během provádění konstrukcí štětových stěn musí být dodržovány evropské a národní normy, specifikace nebo požadavky příslušných orgánů týkající se bezpečnosti práce.11.3 - Omezení hlučnosti: Musí být přijata speciální opatření k omezení zatížení hlukem pod hranice předepsané mezinárodními nebo národními předpisy. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Informace nutné k provádění štětových stěn, kapitolu 5 - Průzkum staveniště, kapitolu 6 - Materiály a výrobky, kapitolu 7 - Předpoklady pro navrhování, kapitolu 8 - Provádění konstrukcí ze štětových stěn, kapitolu 9 - Dohled, zkoušení a monitoring, kapitolu 10 - Protokoly a kapitolu 11 - Zvláštní požadavky. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, a G. ČSN EN 12063 (73 1041) byla vydána v březnu 2000.