Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 12418+A1 - Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2009
ČSN EN 12418+A1 - Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

ČSN EN 12418+A1

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 12418+A1
Třídící znak:278605
Počet stran:36
Vydáno:01.12.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84561
Popis

ČSN EN 12418+A1

Tato evropská norma se vztahuje na přepravitelné řezací stroje na zdivo a kámen, které jsou v průběhu práce stacionární a které se používají hlavně na staveništích pro řezání kamenů, jiných nerostných stavebních materiálů a kompozitních materiálů, které mají alespoň jednu opěrnou plochu. Energii potřebnou k otáčení nástroje dodává hnací elektromotor nebo spalovací motor. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící s řezacími stroji na zdivo a kámen pro práce na staveništi (viz kapitolu 4), když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo zmenšení rizik vznikajících z významných nebezpečí. Tato evropská norma zahrnuje elektrická nebezpečí tak, že je uveden odkaz na příslušné evropské normy. Taková nebezpečí, která jsou relevantní pro všechna mechanická, elektrická, hydraulická a jiná zařízení nebo strojní zařízení, a která jsou řešena v technických normách pro společné použití, nejsou zahrnuta do této evropské normy. Odkaz na souvisící normy je uveden tam, kde jsou takové normy aplikovatelné a doposud nutné.