Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15947-5 - Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2016
ČSN EN 15947-5 - Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

ČSN EN 15947-5

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15947-5 ed. 2 (66 8300) z května 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2023-12-31.
Označení normy:ČSN EN 15947-5
Třídící znak:668300
Počet stran:28
Vydáno:01.07.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:500295
Popis

ČSN EN 15947-5

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, funkční vlastnosti a prvotní nebo skupinové balení výrobků zábavní pyrotechniky. Norma platí pro výrobky zábavní pyrotechniky kategorie F1, F2 a F3 podle EN 15947-2:2015. Tato evropská norma neplatí pro výrobky obsahující detonující výbušniny, vyjma černého prachu nebo zábleskové slože. Tato evropská norma neplatí pro výrobky obsahující pyrotechnickou slož, jejíž součástí je některá z těchto látek: arzen nebo sloučeniny arzenu, hexachlorbenzen, směsi obsahující hmotnostní podíl chlorečnanů větší než 80 %, směsi chlorečnanů s kovy, směsi chlorečnanů s červeným fosforem (vyjma použití ve vánočních petardách, party petardách nebo práskacích provázcích), směsi chlorečnanů s hexakyanoželeznatanem draselným, směsi chlorečnanů se sírou (tyto směsi jsou dovoleny pouze pro třecí hlavičky), směsi chlorečnanů se sulfidy, olovo nebo sloučeniny olova, sloučeniny rtuti, bílý fosfor, pikráty nebo kyselina pikrová, chlorečnan draselný s hmotnostním podílem bromičnanů větším než 0,15 %, síra, jejíž kyselost, vyjádřená jako hmotnostní podíl kyseliny sírové, je větší než 0,002 %, zirkon s velikostí zrn menší než 40 µm.