Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 16300 - Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie
Vydáno: 01.03.2013
ČSN EN 16300 - Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

ČSN EN 16300

Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 16300
Třídící znak:656575
Počet stran:12
Vydáno:01.03.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92464
Popis

ČSN EN 16300

Tato evropská norma specifikuje postup výpočtu jodového čísla ("CIV" (calculated iodine value) - jodové číslo výpočtem) methylesterů mastných kyselin (FAME) použivaných jako motorové palivo nebo jako topné palivo pro vznětové motory podle specifikace normy EN 14214 [2] nebo jako příměs do motorových paliv pro vznětové motory podle specifikace EN 590 [3]. Tento postup byl původně popsán v Příloze B normy EN 14214:2008 [2]. Postup výpočtu je nyní specifikován pro methylestery C14 až C24. Postup výpočtu využívá jako datový vstup výsledky ze stanovení plynové chromatografie (GC) podle normy EN 14103 jednotlivých methylesterů mastných kyselin a je založen na doporučeních AOCS Cd 1c - 85 pro stanovení jodového čísla jedlého oleje ze složení jeho mastných kyselin. Je důležité si uvědomit, že pro stanovení jednotlivých složek FAME se používá poslední verze normy EN 14103.