Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61760-2 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití
Vydáno: 01.11.2007
ČSN EN 61760-2 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

ČSN EN 61760-2 ed. 2

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61760-2 ed. 3 (35 9310) z ledna 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2024-08-20. S účinností od 2010-05-01 se nahrazuje ČSN EN 61760-2 (35 9310) z prosince 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61760-2 ed. 2
Třídící znak:359310
Počet stran:12
Vydáno:01.11.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:79845
Popis

ČSN EN 61760-2 ed. 2

Tato norma popisuje podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD), které musí být splněny proto, aby se umožnilo bezproblémové zpracování součástek pro povrchovou montáž, aktivních i pasivních. ( Podmínky pro desky s plošnými spoji se neuvažují.) Účelem této mezinárodní normy je zajistit, aby uživatelé součástek pro povrchovou montáž přijímali a skladovali výrobky, které mohou být dále zpracovány (tj. umísťovány, pájeny) tak, aby nebyla dotčena jejich jakost a spolehlivost. Nevhodné přepravování a skladování součástek pro povrchovou montáž může způsobit zhoršení jejich kvality a v důsledku toho problémy při jejich montáži.