Detail produktu

ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Vaše cena s DPH
545 Kč
Vaše cena bez DPH
495 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:ČSN EN ISO/IEC 17025
Třídící znak:015253
Katalogové číslo:504810
Vydáno:1.4.2018
Počet stran:48
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

 

ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018

 

Norma ISO / IEC 17025 byla vydána v roce 2017 jako mezinárodní dokument organizací ISO specifikuje obecné požadavky na způsobilost, nestrannost a důslednou činnost laboratoří.

ČSN EN ISO/IEC 17025 byla vydána v dubnu 2018 což ztíží orientaci mezi roky vydání, nicméně se bude jednat o tutéž normu, která se vztahuje na všechny organizace provádějící laboratorní činnosti bez ohledu na počet zaměstnanců.

Zákazníci laboratoře, regulační orgány, organizace a systémy, které používají odborné posouzení, akreditační orgány a další, používají ISO / IEC 17025: 2017 k potvrzení nebo uznání způsobilosti laboratoří.

ISO / IEC 17025 umožňuje laboratořím prokázat, že pracují kompetentně a vytvářejí platné výsledky, čímž prosazují důvěru ve svou práci jak na celostátní úrovni, tak na celém světě. Pomáhá také usnadnit spolupráci mezi laboratořemi a jinými subjekty tím, že generuje širší přijetí výsledků mezi zeměmi. Zkušební protokoly a certifikáty lze přijímat z jedné země do druhé bez nutnosti dalšího testování, což zase zlepšuje mezinárodní obchod.

 

ISO / IEC 17025 podrobně


Pro koho je norma ISO/IEC 17025 určena?

ISO / IEC 17025 je užitečná pro všechny organizace, které provádějí testování, odběr vzorků nebo kalibraci a požadují spolehlivé výsledky. Patří sem všechny typy laboratoří, ať už jsou vlastněny a provozovány vládou, průmyslem nebo ve skutečnosti jakoukoli jinou organizací. Tato norma je rovněž užitečná pro univerzity, výzkumná centra, vlády, regulační orgány, kontrolní orgány, organizace pro certifikaci výrobků a další subjekty posuzování shody s potřebou provést testování, odběr vzorků nebo kalibraci.

 

Proč byla norma ISO/IEC 17025 revidována?


Poslední verze normy ISO / IEC 17025 byla zveřejněna v roce 2005 a od té doby se změnily podmínky a technologie trhu. Nová verze zahrnuje technické změny, slovní zásobu a vývoj IT technologií. Zohledňuje také nejnovější verzi normy ISO 9001.

 

Jaké jsou klíčové změny ISO / IEC 17025?

ČSN EN ISO/IEC 17025 bere v úvahu nové způsoby práce laboratoří.

Nejvýznamnější změny jsou následující:
• Rozsah normy byl upraven tak, aby zahrnoval všechny laboratorní činnosti včetně testování, kalibrace a přiřazení vzorků  s následnou kalibrací a testování.

• Byla přijata nová struktura aby byla norma lépe v souladu s ostatními existujícími normami pro posuzování shody, jako je například ČSN EN ISO / IEC 17000 série o posuzování shody.

• Procesní přístup se nyní shoduje s novými normami systému managementu kvality jako je:
ISO 9001 (řízení jakosti),
ISO 15189 (kvalita lékařských laboratoří)
a řady ISO / IEC 17000(normy pro posuzování shody aktivity)

přičemž hlavní důraz je kladen na výsledky procesu místo podrobného popisu jeho úkolů a kroků.


• Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018 klade větší důraz na informační technologie. Jako uznání že tištěné manuály, záznamy a zprávy jsou pomalu postupně nahrazeny ve prospěch elektronických verzí. Zahrnuje použití počítačových systémů, elektronických záznamy a generování elektronických výsledků a zpráv.

• Byl přidán nový úsek koncepce založené na rizicích popisuje společné rysy s novou verzí ISO 9001: 2015

Související produkty

MPA 10-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky 
Katalogové číslo:  MPA7
MPA 10-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky
 MPA 10-01-18 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky  
Cena:  141,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat