Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 1.3.2001

TPG 80000

TPG 800 00 - Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
130 Kč
Označení normy:TPG 80000
Vydáno:1.3.2001
Popis

TPG 800 00 je zrušena k 01.04.2021 a nahrazena normou ČSN EN 1749 - 09/2020

Stávající technická pravidla TPG 800 00 byla podrobena analýze s využitím materiálu CR 1749:1999 SFG WG 7 Document N13 "Evropský systém klasifikace plynových spotřebičů podle způsobu odvodu spalin (typy)".

Účelem těchto pravidel je v souladu s uvedeným dokumentem:

a) stanovit jednotnou metodiku rozdělení plynových spotřebičů podle způsobu přívodu vzduchu a způsobu odvodu spalin;

b) vytvořit jednotný systém označování (kódování) pro detailnější identifikaci a snadné zatřídění jednotlivých konstrukčních a provozních variant plynových spotřebičů;

c) odstranit stávající nejednotnost a v některých případech i určitou nelogičnost v označování provedení spotřebičů;

d) značením (kódováním) jednoduchým a na první pohled zřetelným způsobem podchytit rozlišení přirozeného přívodu spalovacího vzduchu od nuceného, stejně jako přirozeného odvodu spalin od nuceného.

Návrh technických pravidel vychází z rozdělení plynových spotřebičů na plynná paliva do 3 základních skupin, tj. provedení A, B a C. Další skupina, tj. provedení D v souladu s výše uvedeným dokumentem, která je do některých předpisů zaváděna, nebyla do těchto pravidel zařazena a je možno ji považovat za provedení B.

Výhodou navrženého systému rozdělení plynových spotřebičů je to, že podle číselného kódu lze každý spotřebič okamžitě podle kódovací tabulky identifikovat, nebo naopak jakýkoliv spotřebič logicky do systému zařadit.