Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

0507 Zkoušení svářečů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 287-6 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina 
Katalogové číslo:  506295
ČSN EN 287-6 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina
ČSN EN 287-6ČSN EN 287-6 Norma specifikuje hlavní požadavky, hranice, podmínky kontroly a požadavky přijetí, stejně jako související kontrolní dokumenty svářečů pro svařování litinových zkušebních
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 25980 - Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování 
Katalogové číslo:  97271
ČSN EN ISO 25980 - Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování
ČSN EN ISO 25980ČSN EN ISO 25980 Norma stanoví bezpečnostní požadavky na průsvitné svařečské závěsy, pásy a zástěny užívané k ochraně okolního prostředí pracovišť, kde se svařuje metodami obloukové
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9606-5 - Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu 
Katalogové číslo:  61205
ČSN EN ISO 9606-5 - Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu
ČSN EN ISO 9606-5ČSN EN ISO 9606-5 ČSN EN ISO 9606-5 stanovuje základní požadavky, rozsah platnosti, podmínky zkoušek, požadavky vyhodnocení a vydání osvědčení (certifikátu) o vykonaných zkoušká
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15618-2 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha 
Katalogové číslo:  68174
ČSN EN ISO 15618-2 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha
ČSN EN ISO 15618-2ČSN EN ISO 15618-2 Norma určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, požadavky pro zkoušky a certifikaci svářečů-potápěčů a svářečských operátorů prováděné na ocelích pod vodo
Cena:  347,- Kč
ČSN 05 0705 ZMĚNA Z1 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
Katalogové číslo:  82228
ČSN 05 0705 ZMĚNA Z1 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
ČSN 05 0705 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9606-2 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny 
Katalogové číslo:  74345
ČSN EN ISO 9606-2 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny
ČSN EN ISO 9606-2ČSN EN ISO 9606-2 Tato evropská norma definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování hliníku a jeho slitin. Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a u
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9606-3 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi 
Katalogové číslo:  58688
ČSN EN ISO 9606-3 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi
ČSN EN ISO 9606-3ČSN EN ISO 9606-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9606-3:1999. Evropská norma EN ISO 9606-3:1999 má status české technické normy. Tato třetí část normy stanoví
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14732 - Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů 
Katalogové číslo:  95121
ČSN EN ISO 14732 - Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
ČSN EN ISO 14732ČSN EN ISO 14732 Tato evropská norma definuje zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů. Poskytuje soubor technickýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13067 - Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů 
Katalogové číslo:  93639
ČSN EN 13067 - Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů
ČSN EN 13067ČSN EN 13067 Tato evropská norma stanoví postupy pro zkoušení znalostí a zručnosti svářeče, provádějícího svařované spoje termoplastů při výrobě nových nebo opravách provozovaných výrob
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9606-4 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu 
Katalogové číslo:  58689
ČSN EN ISO 9606-4 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu
ČSN EN ISO 9606-4ČSN EN ISO 9606-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9606-4:1999. Evropská norma EN ISO 9606-4:1999 má status české technické normy. Tato čtvrtá část normy stanoví
Cena:  347,- Kč
ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
Katalogové číslo:  62493
ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
ČSN 05 0705ČSN 05 0705 Tato norma stanovuje požadavky pro základní teoretickou a praktickou přípravu svářeče, způsoby provádění a hodnocení zkoušky svářeče a vydávání "Osvědčení o zkoušce". Norma
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15618-1 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra 
Katalogové číslo:  506475
ČSN EN ISO 15618-1 - Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
ČSN EN ISO 15618-1ČSN EN ISO 15618-1 Tato část ISO 15618 určuje základní požadavky, rozsahy oprávnění, podmínky zkoušky, požadavky pro schválení a certifikaci pro provedení kvalifikační zkoušky svá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9606-1 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
Katalogové číslo:  505242
ČSN EN ISO 9606-1 - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 9606-1ČSN EN ISO 9606-1 Tato evropská norma definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování oceli. Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje jednotné
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat