Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 07 0624 - Montáž kotlů a kotelních zařízení
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1980
ČSN 07 0624 - Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0624

Montáž kotlů a kotelních zařízení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 07 0624
Třídící znak:070624
Počet stran:16
Vydáno:01.07.1980
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:6385
Popis

ČSN 07 0624

Norma platí pro montáž parních a horkovodních kotlů stabilních, ve kterých je přetlak pracovní látky vyšší než 0,07 MPa nebo teplota pracovní látky je vyšší než 115°C, s výjimkou elektrických kotlů. Účelem normy je stanovit základní požadavky na montáž, její kontrolu, stavební a první tlakovou zkoušku. Je upozorněno, že veškeré práce je nutno provádět v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a s předpisy o protipožární ochraně. Všechny články normy podrobně rozvádějí jak technicko-organizační, tak i bezpečnostní požadavky, popř. se odvolávají na jiné platné normy a předpisy, především bezpečnostní. ČSN 07 0624 byla schválena 10.9.1979 a nabyla účinnosti od 1.7.1980. Nahradila ČSN 07 0624 z r.1967. "Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 mění v tab. na str. 12 text 6. odstavce.