Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva
Sponsored link
Vydáno: 01.01.2005
ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 07 0703

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 07 0703
Třídící znak:070703
Počet stran:20
Vydáno:01.01.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:71796
Popis

ČSN 07 0703

Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu. Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa. Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak. Pro účely této ČSN se za kotle považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy.
Související produkty
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Změny norem