Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 07 5851 - Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
Sponsored link
Vydáno: 01.04.1974
ČSN 07 5851 - Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

ČSN 07 5851

Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 07 5851
Třídící znak:075851
Počet stran:20
Vydáno:01.04.1974
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:743
Popis

ČSN 07 5851

Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s ručním ovládáním. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části obsahuje všeobecné a technické požadavky (kap. II a III), v nichž jsou uvedeny i požadavky funkční a bezpečnostní (čl. 100 až čl. 129, které jsou ovšem "změnou c/" nahrazeny ČSN 07 5853. Závěrem (kap. IV) jsou uvedeny požadavky na zkušební zařízení, provádění a vyhodnocování zkoušek. Za pozornost stojí i údaj čl. 107, podle kterého max. obj. podíl CO ve spalinách hořáku nesmí překročit 0,1 %. (Ovšem i tato kap. IV, ve smyslu "změny c/", byla nahrazena ČSN 07 5854.) ČSN 07 5851 byla schválena 4.4.1973 a nabyla účinnosti od 1.4.1974. "Změnou a)-9/1974" se s účinností od 1.12.1974 ruší čl. 129 odst. f). "Změnou b)-8-9/1976" se s účinností od 1.1.1976 doplňuje jeden článek. "Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.