Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
Sponsored link
Vydáno: 01.11.1992
ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 07 7401

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
171 Kč
Označení normy:ČSN 07 7401
Třídící znak:077401
Počet stran:12
Vydáno:01.11.1992
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:24814
Popis

ČSN 07 7401

Článek 1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb.,o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Články 3.2.1, 3.3.2, 3.3.3,, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.8.1 a 3.8.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Norma stanoví technické požadavky na vlastnosti vody používané k napájení a provozu horkovodních a parních kotlů s pracovním tlakem páry do 8 MPa, dále teplovodních a nízkotlakých parních kotlů s nejvyšší pracovní teplotou do 115 °C o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW, dále elektrokotlů připojených k soustavám podle ČSN 38 3350:1988 a konečně odparek, měničů a rychlovyvíječů páry tak, aby v kotlích a ostatních částech soustavy nevznikly usazeniny nebo koroze, a aby vyrobená pára byla technická čistá. Norma stanoví požadavky na vlastnosti vyrobené páry, kondenzátu, přídavné vody a vody pro vstřikovou regulaci teploty přehřáté páry. Tato norma neplatí pro zařízení jaderných centrál, pro parní kotle vytápěné elektřinou s výjimkou rychlovyvíječů páry, pro teplou užitkovou vodu podle ČSN 83 0616:1987 a vodu k přímému použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a vodu pro potřeby obyvatelstva, kde platí jiné předpisy a konečně pro otopné soustavy s hliníkovými otopnými tělesy, kdy hliníkový povrch je v přímém kontaktu s teplonosnou látkou. Norma neuvažuje k použití vodu znečištěnou odpadními látkami (jako fenoly, dehty, oleji, naftou, detergenty, sulfitovými výluhy, celulózou, škroby, cukry aj.). Vedle rozsáhlé názvoslovné části norma obsahuje technické požadavky, a stručně zkušební metody. Za pozornost stojí i přílohy, které obsahují požadavky na složení vody pro různé druhy vodních a parních kotlů. ČSN 07 7401 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 07 7401 z 20.8.1985 v celém rozsahu.