Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 10 9005 - Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť
Vydáno: 01.01.1985
ČSN 10 9005 - Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

ČSN 10 9005

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
86 Kč
Označení normy:ČSN 10 9005
Třídící znak:109005
Počet stran:8
Vydáno:01.01.1985
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:24882
Popis

ČSN 10 9005

Touto normou se zavádí ST SEV 3274-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro pneumostatické mechanismy a prvky se jmenovitým tlakem 0,16 MPa až 2,5 MPa a určuje všeobecné technické požadavky na bezpečnost konstrukce, zkoušení a provozu. Neplatí pro elektrická zařízení, používaná v těchto mechanismech a také pro pneumostatické prvky brzdicích systémů dopravních prostředků. Jsou normalizovány požadavky na konstrukci a požadavky na zkoušky na provoz. V čl.1.8 jsou normalizovány dovolené síly na ruční ovládání v N, a to pro způsoby ovládání prsty, zápěstím, předloktím, celou rukou a oběma rukama. Zvlášť pro zapnutí víc než 5x za směnu a do 5 zapnutí za směnu. V čl.1.9 je pak uvedeno, že při zapínání víc než 2x za min. se hodnoty v tabulce snižují na 50 %. Normalizované hodnoty, v pořadí jak uvedeno (a v závorce vždy pro zapnutí méně než 5x za směnu) jsou tyto: 10 (30), 20 (40), 30 (60), 60 (150), 90 (250). ČSN 10 9005 byla schválena 17.2.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1985. "Změnou a)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 do normy zapracovávají změny, schválené na 67. zasedání SKSN RVHP v r.1989.