Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 22 0131 - Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny
Sponsored link
Vydáno: 01.08.1987
ČSN 22 0131 - Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

ČSN 22 0131

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 22 0131
Třídící znak:220131
Počet stran:16
Vydáno:01.08.1987
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:25488
Popis

ČSN 22 0131

Norma stanoví základní požadavky na řezné kapaliny, vymezuje jejich používání a definuje základní pojmy v této oblasti. V kap. I. Názvosloví je definována v čl. 5 Biologická dráždivost: Je to schopnost vyvolat kožní poškození, nebo jiné biologické dráždění přímým působením složek řezných kapalin a jejich par, nebo zaviněných zejména mikrobiálním a mechanickým znečištěním těchto kapalin. Je normalizována příprava kapalin, ošetřování a sledování těchto kapalin v provozu, hlavní zásady pro volbu kapalin a konečně zvláštní bezpečnostní požadavky. (Vazba použití kapalin na rozhodnutí orgánu hygienické služby, nutnost používat jen ty prostředky, které byly schváleny jako přísady potlačující vznik aerosolu a potlačující pomnožování mikroorganismů, odkaz na ČSN 65 6801, kde jsou další požadavky. Za pozornost stojí orientačně stanovená NPK-P pro aerosol řezných olejů = 5 mg.m-3.) Dále je (bohužel chybně) citována i ČSN 65 0201 z hlediska požárního nebezpečí. Velmi závažná norma z hlediska hygieny práce. ČSN 22 0131 byla schválena 11.7.1986 a nabyla účinnosti od 1.8.1987. Nahradila ČSN 22 0131 z 11.7.1973 a ČSN 22 1107 z 29.6.1954. "Změnou a)-5/1990", se s účinností od 1.7.1990 provádí v normě několik úprav. (Některé mají charakter tiskových oprav. Hygienicky závažná je oprava čl. 42, kde je stanovena NPK-P pro aerosol minerálních olejů 5 mg.m-3 a také opravena citace "požárnické" normy. Dále jsou uvedeny nově platné hygienické předpisy, bohužel staré předpisy, např. o jedech, v době vydání "změny a)" již dávno neplané jsou ponechány.
Změny norem