Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 30 0725 - Silniční vozidla. Figurína a kreslicí šablona
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1986
ČSN 30 0725 - Silniční vozidla. Figurína a kreslicí šablona

ČSN 30 0725

Silniční vozidla. Figurína a kreslicí šablona

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 30 0725
Třídící znak:300725
Počet stran:20
Vydáno:01.01.1986
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:23210
Popis

ČSN 30 0725

Touto normou se zavádí ST SEV 4016-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro figurínu a kreslicí šablonu používané při navrhování a kontrole pracovního místa řidiče a sedadel cestujících pozemních dopravních prostředků a stanoví typy, základní parametry a technické požadavky na figuríny a kreslicí šablonu. Norma stanoví, že figurína je třírozměrné měřící zařízení, napodobující antropometrické znaky sedícího muže. Používá se pro stanovení bodu "H" a pro kontrolu parametrů sedění řidiče i cestujících. Kreslicí šablona je obdobné, ale dvourozměrné měřicí zařízení. Používá se při projektování pro stanovení bodu "R" a pro grafickou kontrolu parametrů sedění i pracovního místa řidiče. Norma obsahuje základní parametry figuríny i šablony, včetně mnoha nákresů. ČSN 30 0725 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1986. Nahradila ČSN 30 0725 z 5.1.1972. "Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 provádí v normě změnou ST SEV 4016-83, schválenou na 62. zasedání SKSN RVHP v roce 1987.