Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 31 0001 - Letectví a kosmonautika - Terminologie
Vydáno: 01.05.2005
ČSN 31 0001 - Letectví a kosmonautika - Terminologie

ČSN 31 0001

Letectví a kosmonautika - Terminologie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
4200 Kč
Označení normy:ČSN 31 0001
Třídící znak:310001
Počet stran:878
Vydáno:01.05.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:67955
Popis

ČSN 31 0001

Norma stanovuje termíny a jejich definice z oboru letectví a kosmonautika, používané v technické praxi, v odborné literatuře, v učebnicích a v technické dokumentaci. Ke všem termínům uvádí ekvivalentní termíny v anglickém jazyce. V příloze A jsou pro informaci uvedeny k řadě definic obrázky. Účelem této normy je odstranit různost termínů používaných pro označení týchž pojmů a nahradit je termíny jednotnými. Norma dále sleduje používání správných termínů a vymýcení termínů chybných a termínů nesprávně tvořených. Norma neobsahuje termíny, které se sice v letectví používají, ale prvotně jsou již uvedeny v terminologických normách jiných oborů, např. elektrotechnice, elektronice, hydraulice, atd. Pokud byly takové termíny zahrnuty, jsou doplněny odkazem na původní normu. Každý z termínů uvedených v normě je nutno chápat v kontextu vztahů v určité oblasti, v níž je zařazen a definován. Termíny stejného znění mohou být různě definovány v odlišných souvislostech problematiky, do jejíhož systému jsou zařazeny.