Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 34 3372 - Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah
Vydáno: 01.01.1994
ČSN 34 3372 - Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN 34 3372

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN 34 3372
Třídící znak:343372
Počet stran:12
Vydáno:01.01.1994
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:15322
Popis

ČSN 34 3372

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma je základním předpisem pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah a stanoví rozsah a časové cykly údržby těchto vedení. Slouží pracovníkům dopravních podniků, projektových a montážních organizací a je výchozím podkladem pro řídící a kontrolní orgány. V kap. 4 je normalizována "Organizace údržby venkovního vedení", dále v kap. 5 "Bezpečnost při práci". Za pozornost v této kapitole stojí čl.5.1, kde se stanoví: "Všechny práce na trakčním vedení nebo v jeho blízkosti je nutno provádět v souladu s normami ČSN 34 3100 a ČSN 34 3112, Pravidly Technického provozu městských drah a s místními pracovními a bezpečnostními předpisy"; dále pak čl.5.2, který uvádí: "Vybavení pracovních čet pracovními a ochrannými prostředky podle čl. 32 ČSN 34 3112". Poznámka: To je celý text kapitoly o bezpečnosti při práci! Dále jsou normalizovány požadavky na pravidelné preventivnmí prohlídky (kap. 6) a požadavky na kontroly venkovních částí trakčního vedení (kap. 7). ČSN 34 3372 byla vydána v lednu 1994. Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 34 3372 z 26.8.1974.