Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 44 1506 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1991
ČSN 44 1506 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

ČSN 44 1506

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
73 Kč
Označení normy:ČSN 44 1506
Třídící znak:441506
Počet stran:4
Vydáno:01.07.1991
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28223
Popis

ČSN 44 1506

Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení železa titrační metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata metody: Po kyselinovém rozkladu vzorku se odstraní kyselina wolframová a křemičitá, nerozpustný zbytek se vytaví s uhličitanem sodnodraselným, amoniakem se vysráží hydroxid železitý a po rozpuštění v kyselině chlorovodíkové a redukci chloridem cínatým se železo stanoví titrací dichromanem draselným za použití difenylaminsulfonanu sodného nebo barnatého jako indikátoru. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1506 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Spolu s ČSN 44 1501 až ČSN 44 1505 a ČSN 44 1507 až ČSN 44 1523 nahradila v celém rozsahu ČSN 44 1639 z 8.7.1970.
Zpracování dat
Schovat