Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 44 1608 - Niklové rudy. Stanovení manganu
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1991
ČSN 44 1608 - Niklové rudy. Stanovení manganu

ČSN 44 1608

Niklové rudy. Stanovení manganu

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 44 1608
Třídící znak:441608
Počet stran:8
Vydáno:01.07.1991
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28267
Popis

ČSN 44 1608

Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení manganu metody fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,02 do 6 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata fotometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s disíranem draselným. Tavenina se rozpustí v kyselině chlorovodíkové, roztok se odpaří s kyselinou sírovou a mangan se v prostředí kyseliny fosforečné zoxiduje jodistanem draselným na manganistan a stanoví fotometricky. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným, tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové a změří se atomová absorpce manganu v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 279,5 nm nebo při vyšších obsazích manganu při vlnové délce 403,1 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 44 1608 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila část 8 ČSN 44 1602 z 4.12.1974 a spolu s ČSN 44 1602 až ČSN 44 1607 a ČSN 44 1609 až ČSN 44 1617 ji nahradila v celém rozsahu.
Zpracování dat
Schovat