Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 44 1615 - Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1991
ČSN 44 1615 - Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

ČSN 44 1615

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 44 1615
Třídící znak:441615
Počet stran:8
Vydáno:01.07.1991
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28274
Popis

ČSN 44 1615

Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého od 1 do 5% a atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hořečnatého do 2%. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata chelatometrické metody: Vzorek se rozloží kyselinami, po oddělení oxidu křemičitého a dotavení nerozpustného zbytku se rušivé prvky odstraní srážením hexamethylentetraminem a chloroformovou extrakcí s diethyldithiokarbamidanem sodným. Vápník se stanoví titrací odměrným roztokem disodné soli EDTA při pH vyšším než 12 na indikátor fluorexon thymolftalein, suma vápníku a hořčíku při pH 9 až 10 na indikátor eriochromčerň T. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie: Vzorek se rozloží kyselinami, po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a tavenina se rozpustí v roztoku kyseliny chlorovodíkové. Roztok se přivádí do plamene vzduch - acetylen a měří se atomová absorpce vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,1 nm. Vliv rušivých prvků se odstraní přídavkem 8-oxichinolinu a lanthanu.. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 44 1615 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila část 15 ČSN 44 1602 z 4.12.1974 a spolu s ČSN 44 1602 až ČSN 44 1614 a ČSN 44 1616 a ČSN 44 1617 ji nahradila v celém rozsahu.
Zpracování dat
Schovat