Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 44 1623 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova
Sponsored link
Vydáno: 01.06.1990
ČSN 44 1623 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

ČSN 44 1623

Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN 44 1623
Třídící znak:441623
Počet stran:8
Vydáno:01.06.1990
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:28279
Popis

ČSN 44 1623

Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení olova dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a metodu AAS pro hmotnostní zlomek olova od 0,1 do 4 %. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podstata polarografické metody: Po rozkladu vzorku kyselinou chlorovodíkovou a chlorečnanem draselným se roztok zredukuje v silně kyselém prostředí fosfornanem sodným a olovo se stanoví polarograficky. Podstata metody AAS: Po rozkladu vzorku kyselinami a po odstranění oxidu křemičitého se nerozpustný zbytek vytaví s uhličitanem sodným a v prostředí kyseliny dusičné se změří atomová absorpce olova v plameni vzduch - acetylen při vlnové délce 283,3 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1623 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.6.1990. Nahradila část 4 ČSN 44 1654 z 29.11.1973 a spolu s ČSN 44 1701, ČSN 44 1621, ČSN 44 1622, ČSN 44 1624 až ČSN 44 1632 ji nahradila v celém rozsahu.
Zpracování dat
Schovat